Vyjádření solidarity Syrské arabské republice

9. 9. 2021

Vyjádření solidarity Syrské arabské republice

Stanislav Grospič, poslanec a předseda Meziparlamentní skupiny ČR - Syrská arabská republika, zaslal otevřený dopis na Velvyslanectví Syrské arabské republiky. Přetiskujeme jej v plném znění:

Vážená paní chargé d'affaires a. i.,

dovolte, abych Vám touto cestou i celému lidu Syrské arabské republiky vyjádřil hlubokou soustrast nad nebývalým suchem, jež téměř vyschnutím hlavního vodního zdroje Eufratu postihlo velkou část Vaší krásné země. Vyjadřuji tuto účast v této nesmírně tíživé situaci nejen jako předseda Meziparlamentní skupiny přátel Syrské arabské republiky a České republiky, ale také jako předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska a jako místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy.

Budu se snažit všemi prostředky pomoci řešit vzniklou krizi humanitární pomocí. Tímto také apeluji na nesmyslné a ničím neodůvodnitelné sankce Evropské unie a USA vůči Syrské arabské republice. Ty se dotýkají milionů životů prostých občanů a dále prohlubují humanitární krizi v zemi, která byla vyspělou kolébkou lidské civilizace.

Politika Evropské unie, Evropské banky a Mezinárodního měnového fondu, pokračující agrese USA a Turecka jen zhoršuji situaci ve Vaší zemi a musí podle mezinárodního práva okamžitě být ukončeny. Jen tak lze nastolit trvalý mír a obnovit rozvoj kdysi vzkvétající země, která byla vzorem společenského soužití různých etnických a náboženských skupin i ekonomické prosperity.

Přeji lidu Syrské arabské republiky překonání všech problémů, věřím, že to dokáže.

S hlubokou úctou

Stanislav GROSPIČposlanec a předseda skupiny přátel Syrské arabské republiky a ČR, předseda OS ČMS